-A +A

TÁJÉKOZTATÁS

A hungaroteka a projektben részt vevő weboldalak elérhetőségét mutatja.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) mindent megtesz annak érdekében, hogy folyamatosan aktualizálja a hungarotekát, és biztosítsa zökkenőmentes működését. 

Nem vállal azonban felelősséget és nem vonható felelősségre azért, ha a hungarotekában szereplő linkek műszaki okokból, illetve a megadott információk esetleges hiányossága vagy pontatlansága miatt ideiglenesen nem érhetők el.

A portálon található információkat a részt vevők adják meg önként, ezért az SZTNH kifejezetten, sem hallgatólagosan nem szavatolja a portálon összegyűjtött, jogszerű tartalmakat kínáló oldalak, illetve az ilyen oldalakon lévő információk, termékek vagy szolgáltatások teljességét, megbízhatóságát, alkalmasságát vagy elérhetőségét. A feltüntetett linkek nem jelentik maguknak a portáloknak vagy az azokon szereplő, jogszerű tartalmakat kínáló oldalaknak az ajánlását vagy jóváhagyását. Az SZTNH sem közvetlenül, sem közvetve nem felel az olyan károkért vagy veszteségért, amelyet az ilyen oldalon vagy forráson, illetve azon keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások okoztak vagy állítólagosan okoztak, illetve amelyek azokkal kapcsolatban keletkeztek vagy állítólagosan keletkeztek.

Felelősség kizárása

Az ezen az oldalon lévő információk felhasználása esetén Ön beleegyezik a következőkbe:

GARANCIA NÉLKÜL: Az ezen a weboldalon szereplő információkat önmagukban, GARANCIA NÉLKÜL adjuk meg. Semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk az ezen az oldalon szereplő információkért vagy az információk felhasználásáért, beleértve az eladhatóságra vagy a rendeltetésre való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciát is. Az SZTNH semmilyen módon nem szavatolja az ezen a weboldalon szereplő információk vagy tartalmak pontosságát, teljességét vagy elérhetőségét.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA: Az SZTNH kifejezetten KIZÁRJA A KÁROKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉT, és nem vállal felelősséget a bármely személy által az ezen a weboldalon szereplő információk vagy tartalmak felhasználásából vagy helytelen felhasználásából eredő károkért. Az SZTNH NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET az ezen a weboldalon szereplő információk vagy tartalmak felhasználásából, helytelen felhasználásából, elérhetetlenségéből vagy alapul vételéből eredő veszteségért vagy károkért. 

FELHASZNÁLÁS SAJÁT KOCKÁZATRA: Ez a weboldal csak tájékoztatási célokat szolgál, és az ezen a weboldalon szereplő információk vagy tartalmak Ön általi bármilyen felhasználása, módosítása vagy helytelen felhasználása az Ön saját felelősségére történik. Ön megértette, hogy az ezen a portálon megadott információk hiányosak és/vagy pontatlanok lehetnek, elfogadja és teljes egészében mentesíti az SZTNH-t minden felelősség alól, beleértve a pénzügyi felelősséget is, valamint minden Önt vagy egy harmadik felet érő kár alól, amely amiatt keletkezik, hogy Ön felhasználta vagy helytelenül használta fel az ezen a weboldalon megadott információkat, illetve azok ideiglenesen nem érhetők el. Ön egyben lemond minden olyan jogról, hogy az ezen a portálon megadott információk felhasználásához kapcsolódó bármilyen okból keresetet nyújtson be az SZTNH-val szemben.